skip to Main Content
SV / FI

Kvalitetsgaranti

Vi vet hur frustrerande det kan vara om man får utskrifter/tavlor som inte motsvarar det man har beställt.  Detta beror oftast på automatiska programinställningar som de flesta fotolabb erbjuder, och som ofta resulterar i att bilderna överexponeras.

Vi har tagit ett nytt steg i vårt utveckling och skaffat oss en ny kalibrering som göra att vi har nu ännu bättre kontroll vid hanteringen av dina bilder.

Följ dessa steg och vi ger dig kvalitetsgaranti på produkten:

Ta kontakt, vi hjälper dig gärna med val av produkter.  

  • Ta kontakt, vi hjälper dig gärna med val av produkter.  
  • Begär offert.
  • Du kan bekräfta med en provutskrift att färgerna stämmer överens med din skärm.
  • Delta i printprocessen och godkänn alla utskrifter innan de går vidare för till nästa steg. I regel brukar kunden vara nöjd efter ca 1-2 provutskrifter och vi kan garantera att du får den kvalité du önskar på din produkt.
  • Ifall du inte är nöjd med kvaliteten så gör vi en ny version, alternativt  ger pengarna tillbaka.
Back To Top