skip to Main Content
SV / FI

Jag har valt att använda Studio T-A p.g.a. tillgängligheten. Tor-Alf finns på Skutnäsgatan i Jakobstad, man kan bara gå in för att fundera, komma igen och fortsätta diskutera. Resultatet blir bra och prissättningen är inte avskräckande. Det är också en fördel att kunna vara delaktig i hela processen från print till montering.

Back To Top